CURSUS MS PROJECT EVENEMENTENMANAGEMENT

 

 

 

Cursus MS-project.

Projectmanagement neemt in het nieuwe onderwijs een heel belangrijke rol in. Bijna iedere nieuw ontwikkelde module gaat uit van het realiseren van een beroepsproduct. Voor het realiseren van dit beroepsproduct moeten een stel activiteiten door verschillende personen binnen gestelde tijdslimieten en kosten gerealiseerd worden. Van dit geheel moet een plan van aanpak, projectvoorstel of in de meest uitgebreide vorm een projectplan gemaakt worden. In het projectplan moeten de GOTIK (geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit) aspecten benoemd worden, en voor een mogelijke opdrachtgever of docent moet duidelijk zijn wat die straks krijgt voor al die gewerkte uren van de studenten uit de projectgroep.
Om de planning te vergemakkelijken zijn er computer programma’s die op een inzichtelijke manier de activiteiten tonen en gebruikte middelen en kosten weergeven.
Naast het plannen worden deze pakketten ook gebruikt voor het beheersen en besturen van projecten. Beheersen wil zeggen, tijdens het project activiteiten en inzet van middelen binnen bepaalde grenzen houden. Dit wordt in het pakket gedaan door de werkelijke voortgang af te zetten tegen de geplande. Bij verschil kan direct ingegrepen worden. Hiervoor is besturing nodig. Besturing is mogelijk door te kijken naar "wat als" situaties, b.v. stel we zetten i.p.v. twee personen vier personen op die activiteit, of we zetten extra middelen in, of er wordt overgewerkt.
Een goede planning is bij het besturen en beheersen een voorwaarde.
Deze cursus gaat alleen in op het plannen en niet op het besturen en beheersen.

In de cursus wordt er van uitgegaan dat zowel deze cursus in een windows venster geopend is, als het Software pakket MS Project. Van de ene window naar het andere kun je komen via de taakbalk of de <alt><tab> toetsencombinatie.

Boven in het scherm zie je het hoofdmenu wat bestaat uit deze inleiding en 4 practica. Daar op het gewenste practicum te klikken ga je naar dat practicum. Het menu van een practicum bestaat uit een hoofdmenu en een submenu waarin de verschillende paragrafen van het practicum te zien zijn. Om naar een paragraaf te gaan klik je op die paragraaf.

Dan zie je rechtsboven in het scherm de tekens van het HAN logo . Door hierop te klikken kun je van de ene paragraaf naar de volgende paragraaf, of terug gaan.

Bij de opzet van de cursus is uitgegaan van de Nederlandse versie van MS-project. Het kan zijn dat je de Engelse versie op je PC van de Han krijgt. In dat geval moet je de taal met de taal tool onder Microsoft office op Nederlands instellen.

Ik wens je veel plezier met het werken aan deze cursus en hoop dat je voldoende kennis op doet om Ms Project in de toekomst te gebruiken.